Reizigersoverleg HW/GO – website bericht vergadering 10-06-2024

Vervoersplan Connexxion 2025 Hoeksche Waard & Goeree-Overflakkee

Het plan regelt de dienstregeling voor het laatste concessie jaar voor de Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. De dienstregeling is nagenoeg gelijk aan de regeling van 2024. Kleine veranderingen zijn te verwachten bij:

> Mutaties in rijtijden en/of rijtijdverdeling. Deze aanpassingen zijn nodig door de actuele verkeerssituaties en/of drukte op de weg. Door de vertrektijden een paar minuten te verschuiven zorgt ervoor dat onder meer de onderlinge aansluitingen van de buslijnen op knooppunten behouden blijven.

> Mogelijk uitbreiding Buurtbus 735 Goeree-Overflakkee. Hierdoor krijgt Herkingen een keer per uur een vaste verbinding met Nieuwe-Tonge en Middelharnis. De buurtbus staat klaar voor gebruik. Het project is afhankelijk van voldoende vrijwilligers.

> Aanpassing scholierenlijnen Oud-Beijerland. De Christelijke Scholengemeenschap heeft haar lestijden aangepast. Hierdoor kan de druk op de scholierenlijn in de ochtend verminderen. De lestijden van de beide scholengemeenschappen lopen niet gelijk. Connexxion probeert zo passend mogelijke rijtijd te regelen.

Het Reizigersoverleg heeft een positief advies gegeven.

Vrijwilligers voor de buurtbussen

Zonder vrijwilligers kunnen de buurtbussen niet. Tot op heden is het gelukt om alle buurtbussen te laten rijden mede doordat de vrijwilligers dubbele diensten hebben gereden, de vakanties en de werving van nieuwe vrijwilligers. Een voortdurend punt van aandacht dat ondersteund wordt vanuit de Gemeente Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee en Connexxion. Voor de buurtbus in de Hoeksche Waard hebben zich 2 nieuwe vrijwilligers gemeld. Voor de uitbreiding van Buurtbus 735 start de gemeente Goeree-Overflakkee op 19 juni a.s. met een wervingscampagne.

Stand van zaken Mobiliteitsplannen Gemeente Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee.

 

Beide Gemeenten zijn hard bezig om hun nieuwe mobiliteitsplannen eind 2024 – begin 2025 vast te stellen. In de mobiliteitsplannen wordt het ov slechts zijdelings aangestipt. In de nieuwe concessie 2026 zijn de eisen verwoord. Als de concessie is toegewezen gaan de Gemeenten in gesprek om de aansluitingen met de andere vervoersstromen te optimaliseren.