Busvervoer na 2025 

In de nieuwe concessie wil de provincie het ov verder verbeteren, zodat meer mensen met de bus gaan reizen. Het doel is om zowel de grote plaatsen als de kleine kernen met elkaar te verbinden. Omdat de subsidie voor de uitvoering van het ov gelijk blijft, moet de provincie wel keuzes maken. 

De provincie wil het drukke basisnet verder verbeteren om nog meer 

reizigers te vervoeren: 

  • §  De busverbinding met Oud-Beijerland en Goudswaard wordt verbeterd tot R-net. Dit betekent meer en snelle reismogelijkheden. 
  • §  Op de drukste buslijnen wil de provincie de snelheid en het aantal busritten stap voor stap verhogen. 
  • §  Voor kernen van meer dan 3.000 inwoners stelt de provincie een frequentie van 2x per uur in de spits verplicht. 

De verbindingen waarvan minder reizigers gebruikmaken worden verbeterd door de eisen aan de basisbereikbaarheid. Dit betekent concreet dat: 

  • §  Elke kern en bushalte van 06.00-24.00 uur minstens één keer per uur wordt verbonden met belangrijke bestemmingen, zoals grote(re) kernen en overstappunten. 
  • §  Kernen met 1500 – 3000 inwoners (Ooltgensplaat, Den Bommel, Herkingen en Stad aan ’t Haringvliet) krijgen op werkdagen van 6.00 – 

19.00 uur vast openbaar vervoer met een frequentie van 1x per uur. Voor deze ritten is geen reservering nodig. 

  • §  Het vervoer wordt verzorgd door streekbussen, buurtbussen en (flexibele) belbussen. Bij belbussen stellen we hoge eisen aan de kwaliteit, zoals makkelijk en kort vooraf reserveren en goede aansluitingen. 
  • §  De vervoerder wordt verplicht om extra bussen in te zetten als de buurtbus het aantal reizigers niet kan verwerken. 

Betrouwbaarheid op orde 

In de nieuwe concessie stellen we de basisbehoeften van de reizigers centraal. De bus rijdt op tijd, aansluitingen worden gehaald en de reis is comfortabel. Mocht er iets misgaan dan wordt de reiziger altijd verder geholpen, bijvoorbeeld met een andere reisroute of vervangend vervoer. Daarnaast moeten reizigers erop kunnen vertrouwen dat hun reismogelijkheden gedurende de concessie blijven bestaan. Daarvoor moet het busnet zo min mogelijk worden gewijzigd. 

Knooppunten zoals busstation Heinenoord waar bussen uit alle richtingen 

tegelijkertijd aankomen en vertrekken zorgen voor een makkelijke en snelle overstap. Dit geldt niet alleen voor het basisnet, maar ook voor de aansluitende buurtbussen en belbussen. Om ook in de toekomst goede aansluitingen mogelijk te maken investeren provincie en gemeenten in maatregelen om de reistijden betrouwbaar te houden. 

Overige verbeteringen 

 

  • §  De provincie wil het ov verduurzamen door de inzet van uitstootvrije bussen. In 2026 rijden deze op minstens 85% van alle ritten, in 2030 op alle ritten. 
  • §  De provincie wil dat het ov nog beter toegankelijk wordt. De nieuwe vervoerder zal rekening houden met verschillende soorten beperkingen en waar mogelijk goede en praktische oplossingen bieden. 
  • §  De provincie wil ook samen met de gemeenten de veiligheid, bereikbaarheid en faciliteiten van de bushaltes verbeteren. Denk daarbij aan goede verlichting op de halte, voldoende fietsenstallingen, veilige fietspaden en wandelpaden richting de halte en mogelijkheden voor 

vervoer van en naar de halte. 

De provincie gaat nu verder met het voorbereiden van de
aanbesteding. Rond de zomer van 2024 wordt bekend welk bedrijf het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee vanaf half december 2025 gaat verzorgen. 

 

Bekijk voor meer informatie het beleidskader, de reactienota en de vastgestelde aanpassingen. Je vindt dit onder ‘Documenten’ op deze pagina.