REIZIGERSOVERLEG HOEKSCHE WAARD GOEREE OVERFLAKKEE

 

NIEUWS UIT DE VERGADERING d.d. 11-02-2024.

 

1.      Rondweg Klaaswaal.

De gemeente Hoeksche Waard is van plan  een rondweg om Klaaswaal aan te leggen.

Het Reizigersoverleg is van mening dat dit niet mag leiden tot het verplaatsen van de halte van het openbaar vervoer uit het centrum naar de rondweg. Het OV is voor veel inwoners van groot belang en dient in de kern bereikbaar te zijn. De bus moet de huidige route blijven rijden.

Een brief met een dergelijk advies wordt verzonden aan de gemeente Hoeksche Waard en de Provincie Zuid-Holland.

 

2.      Extra bussen naar Dordrecht.

Vanaf begin 2024 rijden er meer treinen vanuit Dordrecht.

Het Reizigersoverleg is van mening dat dit moet leiden tot meer bussen naar Dordrecht is avond en weekeind.

Bij een aanpassing van de dienstregeling voor 2025 zal deze wens nadrukkelijk naar voren worden gebracht.

 

3.      Nieuwe concessie.

Alle partijen hebben adviezen uitgebracht over het concept Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe concessie. De Provincie Zuid-Holland maakt aan het einde van februari bekend wat er met de adviezen gedaan wordt. Hierna kunnen partijen inschrijven op de nieuwe concessie.

 

4.      Rituitval.

In 2023 is er sprake geweest van een forse uitval van ritten. Eerst door stakingen , later door ziekte en personeelstekort. Dit laatste leidde tot een vermindering van de diensten.

Inmiddels is de situatie verbeterd en is de vermindering ongedaan gemaakt.

Er is nu sprake van incidentele rituitval.

Rituitval leidt tot minder vergoeding door de provincie aan de vervoerder.

Onduidelijk is wat er met dit geld gebeurt en hoe dit ten goede kan komen aan de reizigers.

 

5.      Uitvoerings- en investeringsprogramma doorstroming openbaar vervoer.

De Provincie heeft in kaart gebracht waar het openbaar vervoer vertraging oploopt.

In de gemeente Hoeksche Waard is sprake van 1 knelpunt met hoge prioriteit en 36 punten met lage prioriteit