Deze tekst is, gebruikmakend van het spreekrecht, door de voorzitter uitgesproken op dinsdag 9/4/24 tijdens een bijeenkomst van de commissie van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard.

 

REIZIGERSOVERLEG HOEKSCHE WAARD GOEREE OVERFLAKKEE

 

1.      Voorstellen.

Wij zijn Geraldo Janssen en Wim Stout, respectievelijk voorzitter en lid namens de Gehandicaptenraad Hoeksche Waard van het reizigersoverleg HWGO.

 

2.      Rapport Goudappel.

U heeft vandaag op de agenda staan het rapport van het bureau Goudappel als basis voor de door de gemeente te ontwikkelen Mobiliteitsvisie. In dit rapport gaat het bij Keuze 5 over het Publiek Vervoer.

U wordt bij Keuze 5 voorgesteld in te stemmen met 2 keuzes genoemd onder A, te weten: 

·        Bundelen van publieke vervoersystemen en deelmobiliteit

·        Toegankelijkheid verbeteren door 1 centraal loket voor publiek vervoer.

In het Reizigersoverleg van gisteren is over beide voorstellen gesproken.

Namens het Reizigersoverleg willen wij u attenderen op het volgende ten aanzien van deze keuzes:

Bundelen vervoersystemen.

            Het lijkt handig om vervoerstromen te bundelen, maar realiseert u het volgende:

·        Het OV en het WMO vervoer hebben allebei een ochtend- en een avondpiek qua bezetting. Daartussen staat zowel een deel het de OV bussen als van de WMO bussen stil. Combineren kan in theorie qua materiaal buiten de spitstijden. 

·        Maar bedenk dat mensen niet voor niets WMO vervoer hebben, zij kunnen om de een of andere reden/een handicap niet van het OV gebruik maken. Wilt u hen in het OV stoppen? Lijkt onwenselijk voor veel WMO vervoer gebruikers. Of wilt u reguliere OV reizigers in het WMO busje stoppen? Hoe betrouwbaar is deze rit qua tijd? Hoe regel je de betaling? Niet elke gebruiker van WMO vervoer kan tegen onbekende medereizigers.

·        Er is de afgelopen jaren in het Reizigersoverleg vaak over deze gedachte gesproken, het is nooit verder gekomen dan hardop denken. Elders in het land is bij ons  geen succesvolle uitvoering van deze gedachte te vinden. Als je dit gaat doen ga je alle valkuilen opzoeken. Niet doen. Alleen bewezen werkwijze overnemen.

·        Automaatje of de Wielwaal combineren met WMO vervoer in plaats van de buurtbus of vraagafhankelijk openbaar vervoer ? Nu is Automaatje een taak van Welzijn HW. De Wielewaal is van een aparte stichting, terwijl het WMO vervoer een taak is van de gemeente. Denk er goed over na en neem als gemeente de regie.

 

Toegankelijkheid verbeteren door 1 centraal loket voor publiek vervoer.

Eén loket voor alle vervoersvragen lijkt handig voor de gebruikers.

Ook hiervoor geldt: er is weinig ervaring met één loket voor alle vervoersstromen. In Zeeland wordt gewerkt met één loket zonder veel positieve ervaringen. Dan is er nog geen Automaatje of De Wielewaal bij betrokken.