REIZIGERSOVERLEG D.D. 08-04-2024

 

1.      Afsluiting Heinenoordtunnel.

In de zomer van 2024 gaat de tunnel weer 2 weken dicht.

Het OV gaat in die periode op de zelfde manier georganiseerd worden als in 2023. 

Op voorspraak van het Reizigersoverleg zullen er extra borden worden geplaatst om automobilisten te wijzen op vrije parkeerplaatsen buiten de P&R Reedijk.

 

2.      Bezettingsgraad OV.

Op dit moment kent het OV in ons gebied een lagere bezettingsgraad dan in de periode voor corona. Dit is iets lager dan de landelijke tendens. Er zijn ongeveer evenveel unieke gebruikers, alleen het aantal keren dat ze gebruik maken van het OV is minder.

Als oorzaken worden genoemd: deels thuiswerken, onderwijs op afstand, meer gebruik 

e bike.

Er worden de komende maanden door Connexxion allerhande marketingacties uitgevoerd om meer mensen in het OV te krijgen.

 

3.      Mobiliteitsplan Hoeksche Waard.

De gemeente Hoeksche Waard werkt aan de Mobiliteitsplan. 

Voor het OV worden 2 wijzigingen voorgesteld (combineren OV en WMO vervoer en 1 centrale voor alle vervoersvragen).

Beide thema’s zijn in de afgelopen jaren diverse malen aan de orde geweest in het reizigersoverleg veelvuldig besproken, maar het zijn geen bewezen succesvolle ontwikkelingen, ook niet elders in het land.

Vanuit het Reizigersoverleg zal bij de raadscommissie gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van spreekrecht.

 

4.      Einde OV chipkaart.

Op 1-1-2026 stopt de OV chipkaart. Betalen kan dan alleen met telefoon of bankpas.

Het hebben van een abonnement is nog een probleem bij de nieuwe betaalmethode. Wordt vervolgd.

 

5.      Poll Hoeksch Nieuws. 

Door Hoeksch Nieuws is een poll uitgeschreven over de vraag: "Wat moet er verbeterd worden aan het OV in de Hoeksche Waard?”.

Er kwamen 980 reacties binnen. 

Betere scholierenlijnen, lagere tarieven, hogere frequentie en meer bushaltes scoorden hoog.

Eén veel genoemd verbeterpunt is de gebrekkige aansluiting van de lijnen 166 en 167 in Maasdam. Daar missen reizigers vaak de aansluiting omdat de bussen niet op elkaar wachten.

Alle reacties worden onder de aandacht gebracht van Connexxion en de Provincie Zuid-Holland en zullen de volgende vergadering besproken worden.

Vanuit het Reizigersoverleg zal het voorstel gedaan worden om de situatie in Maasdam te verbeteren.

 

6.      Uitvoeringsprogramma Toegankelijkheid OV.

Door de provincie Zuid-Holland wordt dit programma de komende jaren vorm gegeven.

De bedoeling is het OV toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. Mensen met een handicap zouden ook in de Reizigersoverleggen binnen de provincie vertegenwoordigd moeten zijn

Dit laatste is hier al jaren het geval. Er zijn al 20 jaar vertegenwoordigers van het Gehandicaptenplatform in dit overleg.

Ook is op voorspraak van hen al jaren een toiletvoorziening op P&R Reedijk.