Provincie Zuid-Holland verlengt contract busvervoer HWGO met Connexxion

Gepubliceerd op 6 december 2023

De provincie Zuid-Holland heeft besloten het huidige OV-contract met Connexxion voor het busvervoer in het gebied Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee (HWGO) met 2 jaar te verlengen. Het

oorspronkelijke contract zou eindigen in december 2023. Door de verlenging wordt de einddatum verschoven naar 13 december 2025. De dienstregeling blijft op hetzelfde niveau.

De beslissing om het huidige contract te verlengen is genomen om te voorkomen dat de aanbesteding voor de nieuwe concessie zou overlappen met meerdere aanbestedingen in andere regio's. Tijdens de coronapandemie zijn veel aanbestedingen stil komen te liggen, waardoor ook deze aanbesteding is uitgesteld. Het verlengen van het huidige contract biedt de gelegenheid voor een gunstige en stabiele aanbestedingsprocedure.

Kansen voor herstel

Verder biedt de verlenging van het contract ruimte voor het openbaar vervoer in de regio om te herstellen van de gevolgen van de coronapandemie. Sinds 2019 zijn het aantal reizigers en de vervoeropbrengsten aanzienlijk gedaald. Door de verlenging krijgt het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee twee extra jaren om zich te herstellen tot het niveau van voor de pandemie.

De verlenging van het contract tussen de provincie Zuid-Holland en Connexxion toont de gezamenlijke inzet voor de continui╠łteit, verbetering en het herstel van het openbaar vervoer in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee. Het aanbod zal grotendeels op het actuele niveau blijven. De provincie en Connexxion hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit van het openbaar vervoer te handhaven en inspanningen te leveren om meer reizigers aan te trekken. Dit omvat initiatieven zoals communicatie, marketing, en tariefaanpassingen om het imago van het openbaar vervoer te verbeteren.